Teen Guard Guys Capsules

PATIENT INFORMATION LEAFLET

 

SCHEDULING STATUS:

Scheduled 0

         

PROPRIETY NAME AND DOSAGE FORM:

Teen Guard Guys Capsules

 

Read all of this leaflet carefully because it contains important information for you

Teen Guard Guys Capsules is available without a doctor’s prescription.

 • Keep this leaflet. You may need to read it again.
 • Do not share Teen Guard Guys Capsules with any other person.
 • Ask your pharmacist if you need more information or advice.

 

 1. WHAT TEEN GUARD GUYS CAPSULES CONTAINS:

Two capsule contains:

Magnesium carbonate

Magnesium

125mg

Ascorbic Acid

Vitamin C

117,28mg

Choline bitrate

Choline bitrate

25mg

Cyanocobalamin

Vitamin B12

0,0193mg

D-alpha-tocopherol

Vitamin E

19,2mg

Zinc AAC 20%

Zinc

15mg

L-Carnitine tartrate

Carnitine

12,5mg

Pantothenic acid

Vitamin B5

10,87mg

Thiamine

Vitamin B1

10,4mg

Pyridoxine

Vitamin B6

9,1mg

Riboflavin

Vitamin B2

9,1mg

Lycopene Extract 10%

Lycopene

2,5mg

Copper Sulphate

Copper

1mg

Methyl folate

Folic acid

0,004mg

Inactive: Magnesium Stearate

Gluten and Tartrazine free

 

 1. WHAT TEEN GUARD GUYS CAPSULES IS USED FOR:

Teen Guard Guys Capsules is a multivitamin supplement for teenage guys, 13 years and older.

 

 1. BEFORE YOU TAKE/ USE/ ARE GIVEN/ ADMINISTERED TEEN GUARD GUYS CAPSULES:

Do not take Teen Guard Guys Capsules:

 • If you are known to be hypersensitive (allergic) to (active ingredient) or any of the ingredients. (see; COMPOSITION)

Always tell your health care provider if you are taking any other medicine. If you are pregnant or breastfeeding your baby, please consult your health care provider for advice before taking this medicine.

Important information about some of the ingredients of Teen Guard Guys Capsules:

In-actives: All inactive ingredient added on the formulation of Teen Guard Guys Capsules are known to be well tolerated.

Always tell your healthcare provider if you are taking any other complementary or traditional medicine before giving you kid Teen Guard Guys Capsules.

Taking/Giving / Using other medicines with Teen Guard Guys Capsules:

Always tell your healthcare provider if you are taking any other complementary or traditional medicine before giving you kid Teen Guard Guys Capsules.

 

 1. HOW TO TAKE/ USE TEEN GUARD GUYS CAPSULES

Do not share medicine with any other person.

Take two capsules daily after breakfast.

Do not take Teen Guard Guys tablets on an empty stomach.

Take Teen Guard Guys Capsules at the same time each day to have the best effect.

Take the Capsule with sufficient quantity of liquid (e.g. one glass of water)

Always take Teen Guard Guys Capsules exactly as per recommendation of the Package Insert or by your health care provider and if you are unsure.

In the event of overdose, consult your doctor or pharmacist. If neither is available, contact the nearest hospital or poison control center.

 

If you take/ use/ more Teen Guard Guys Capsules than you should:

Do not take more than recommended dose. (See Package Insert)

In the event of overdose, consult your doctor, pharmacist or healthcare provider. If neither is available, contact the nearest hospital or poison center.

If you forget to take / miss a dose of Teen Guard Guys Capsules:

Do not take a double dose to make up for forgotten individual doses.

 

 1. POSSIBLE SIDE EFFECTS

There has not been a case of any side effects reported when taking Teen Guard Guys Capsules as yet. However, on cases of overdose or hypersensitivity your teen may experience the following side effects:

 • vomiting,
 • nausea,
 •  

However, you should your consult with your healthcare provider before taking any dietary supplement ingredient.

If you notice any side effects not mentioned in this leaflet after taking Teen Guard Guys Capsules, stop immediately the use of the product and consult your healthcare provider, please inform your healthcare provider for advice.

 

 1. STORAGE CONDITION

Store all medicines out of reach of children

Store in a cool, dry place below or at 25 0C.

Keep the container in the original packaging and in an outer carton.

Protect from light.

Do not store in a bathroom.

Do not use after expiry date stated on the label /carton and on the bottle.

Do not use Teen Guard Guys Capsules if you notice any visible signs of deterioration.

Return all unused medicine to your pharmacist/ supplier.

Do not dispose of unused medicines in drains or sewage systems.

 

 1. PRESENTATION OF TEEN GUARD GUYS CAPSULES

Blue capsules packed in a silver plastic bottle in an outer carton.

 

 1. IDENTIFICATION OF TEEN GUARD GUYS CAPSULES

Blue capsules

 

 1. REGISTRATION NUMBER

Registration number:

[Will be allocated by SAHPRA upon registration]

 

 1. NAME AND ADDRESS OF REGISTRATION HOLDER

Kenza Health (Pty) Ltd

Suite 177,

Private BagX7,

Northriding

2162

 

 1. DATE OF PUBLICATON

September 2023

Ver 4

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Teen Guard Guys Capsules

PASIËNTINLIGTINGSBLAADJIE

 

BYLAE STATUS:

Geskeduleer 0

          

EIENDOM NAAM EN DOSISVORM:

Teen Guard Guys Capsules

 

Lees hierdie blaadjie sorgvuldig deur, want dit bevat belangrike inligting vir u

Teen Guard Guys Capsules is beskikbaar sonder ‘n dokter se voorskrif.

 • Hou hierdie pamflet. Jy sal dit dalk weer moet lees.
 • Moet nie Teen Guard Guys Capsules met enige ander persoon deel nie.
 • Vra jou apteker as jy meer inligting of advies benodig.

 

 1. WATTER TEEN GUARD GUYS CAPSULES INHOUD:

Twee kapsules bevat:

Magnesium carbonate

Magnesium

125mg

Ascorbic Acid

Vitamin C

117,28mg

Choline bitrate

Choline bitrate

25mg

Cyanocobalamin

Vitamin B12

0,0193mg

D-alpha-tocopherol

Vitamin E

19,2mg

Zinc AAC 20%

Zinc

15mg

L-Carnitine tartrate

Carnitine

12,5mg

Pantothenic acid

Vitamin B5

10,87mg

Thiamine

Vitamin B1

10,4mg

Pyridoxine

Vitamin B6

9,1mg

Riboflavin

Vitamin B2

9,1mg

Lycopene Extract 10%

Lycopene

2,5mg

Copper Sulphate

Copper

1mg

Methyl folate

Folic acid

0,004mg

Inaktiewe: Magnesium Stearate

Gluten en Tartrasien gratis

 

 1. WATTER TIEN GUARD GUYS CAPSULES WORD GEBRUIK VIR:

Teen Guard Guys Capsules is ‘n multi-vitamien aanvulling vir tiener ouens, 13 jaar en ouer.

 

 1. VOORDAT u GEBRUIK / GEBRUIK / GEWEER / ADMINISTEERDE TEEN GUARD GUYS CAPSULES GEBRUIK:

Moenie Teen Guard Capsules neem nie:

 • As jy bekend is dat dit hipersensitief (allergies) is vir (aktiewe bestanddeel) of enige van die bestanddele. (sien; SAMESTELLING)

Vertel altyd jou gesondheidsorgverskaffer as jy enige ander medisyne gebruik. As u swanger is of borsvoed, raadpleeg u gesondheidsorgverskaffer vir advies voordat u hierdie medisyne gebruik.

Belangrike inligting oor sommige van die bestanddele van Teen Guard Guys Capsules:

In-aktiewe: Alle onaktiewe bestanddele wat op die formulering van Teen Guard Guys Capsules bygevoeg word, is goed geduld.

Vertel altyd jou gesondheidsorgverskaffer as jy enige ander aanvullende of tradisionele medisyne gebruik voordat jy die kind se Teen Guard Guys Capsules gee.

Neem / Gee / Gebruik ander medisyne met Teen Guard Guys Capsules:

Vertel altyd jou gesondheidsorgverskaffer as jy enige ander aanvullende of tradisionele medisyne gebruik voordat jy die kind se Teen Guard Guys Capsules gee.

 

 1. HOE OM TEEN GUARD GUYS CAPSULES TE GEBRUIK / GEBRUIK

Moenie medisyne met enige ander persoon deel nie.

Neem twee kapsules daagliks na ontbyt.

Moenie Teen Guard Guys Capsules op ‘n leë maag neem nie.

Neem Teen Guard Guys Capsules op dieselfde tyd elke dag om die beste uitwerking te hê.

Neem die Capsule met voldoende hoeveelheid vloeistof (bv. Een glas water)

Neem altyd Teen Guard Guys Capsules presies volgens aanbevelings van die pakketinvoegsel of deur u gesondheidsorgverskaffer en as u onseker is.

In geval van oordosering, raadpleeg u dokter of apteker. Indien nie beskikbaar is nie, kontak die naaste hospitaal of gifbeheersentrum.

As jy / meer Teen Guard Guys Capsules gebruik / gebruik / meer as wat jy behoort:

Moenie meer as die aanbevole dosis inneem nie. (Sien pakketinvoegsel)

Raadpleeg u dokter, apteker of gesondheidsorgverskaffer in die geval van oordosering. As dit nie beskikbaar is nie, kontak die naaste hospitaal of gifsentrum.

As jy vergeet om ‘n dosis Teen Guard Guys Capsules te neem / gemis:

Moenie ‘n dubbeldosis neem om vergete individuele dosisse te vergemaklik nie.

 

 1. MOONTLIKE BIJWERKINGE

Daar was nog nie ‘n geval van enige newe-effekte wat gerapporteer is toe jy tienjarige ouenskaprolle geneem het nie. Maar in gevalle van oordosering of hipersensitiwiteit kan u tiener die volgende newe-effekte ervaar:

 • braking,
 • naarheid,
 •  

U moet egter met u gesondheidsorgverskaffer oorleg pleeg voordat u enige voedingsaanvullings bestanddeel neem.

As u enige newe-effekte wat nie in hierdie byskrif genoem word nie, na die neem van Teen Guard Guys kapsules, onmiddellik die gebruik van die produk stop en raadpleeg u gesondheidsorgverskaffer, moet u asseblief u gesondheidsorgverskaffer in kennis stel.

 

 1. STORAGE VOORWAARDE

Bewaar alle medisyne buite bereik van kinders

Berg in ‘n koel, droë plek onder of by 25 ° C.

Hou die houer in die oorspronklike verpakking en in ‘n buitenste karton.

Beskerm teen lig.

Moenie in ‘n badkamer stoor nie.

Moet nie gebruik word na die vervaldatum wat op die etiket / karton en op die bottel aangedui word nie.

Moenie Teen Guard Guys Capsules gebruik as u enige sigbare tekens van agteruitgang sien nie.

Stuur alle ongebruikte medisyne na u apteker / verskaffer terug.

Moet nie ongebruikte medisyne in riool- of rioolstelsels verkoop nie.

 

 1. AANBIEDING VAN TEEN GUARD GUYS CAPSULES

Blou kapsules verpak in ‘n silwer plastiekbottel in ‘n buitenste karton.

 

 1. IDENTIFIKASIE VAN TEEN GUARD GUYS CAPSULES

Blou kapsules

 

 1. REGISTRASIENOMMER

Registrasienommer:

[Sal deur die SAHPRA toegeken word by registrasie]

 

 1. NAAM EN ADRES VAN REGISTRASIEHOUER

Kenza Health (Edms) Bpk

Suite 177, Private BagX7, Northriding 2162

 

 1. DATUM VAN PUBLIKASIE

September 2023

Ver 4